شهر من

0
7

اگر شهر مالِ من بود،

 

در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم که اگر پاییز بود و

نمِ باران و

یک دنیا برگِ زردِ ریخته از درخت و

یک دل که پر از دلتنگیست…

جایی باشد برای دقیقه ای در آغوش کشیده شدن و ثانیه ای آرامش و لحظه ای امنیت…

آری من اگر بودم،

به جای این همه درمانگاه و مریض خانه،

در هر خیابان فقط یک بغل فروشی میزدم و تمام …..

#شیما_بهزاد

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
نام خورد را وادر کنید