کانکشن استرینگ برای SQLExpress

0
2

سلام من اخیرا درگیر ارائه دمو از یکی از پروژه هام بودم و نمی توانستم رشته اتصال رو به گونه ای تنظیم کنم که برنامه من بتواند از از فایل mdf دیتا رو بخونه برای همین مشکل داشتم و خیلی دنبال این موضوع بودم تا اینکه مراحل این کار رو پیدا کردم امیدوارم برای شما هم مفید باشد.

برنامه رو در حالت عادی تست کنید تا متوجه شوید که به درستی با بانک در حالت عادی کار میکند

بعد نوبت به انتقال بانک به نسخه sql اکسپرس می باشد

دیتا بیس را از نسخه اکپرس detach کنید

فایل های دیتا بیس را در پوشه برنامه خود کپی کنید

و در نهایت رشته اتصال خودتون رو هم ویرایش کنید

<add name=”MahanAccountingEntities” connectionString=”metadata=res://*/Model.Model1.csdl|res://*/Model.Model1.ssdl|res://*/Model.Model1.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=.\SQLEXPRESS2016;User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|\MahanAccounting.MDF;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True&quot;” providerName=”System.Data.EntityClient”/>

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
نام خورد را وادر کنید